[  «  späť ]
Súťaže » Hurricane Factory RW-liga 2016

Hurricane Factory RW-liga 2016

Hurricane Factory Tatralandia a Slovenský národný aeroklub, v súlade so športovým poriadkom FAI, organizujú Hurricane Factory RW-ligu: súťaž štvorčlenných ale aj dvojčlenných tímov v tunelovom lietaní v disciplínach relative work 4-way a 2-way. Cieľom súťaže je zlepšenie lietacích schopností športovcov, zvýšenie periodicity tréningov v tunelovom lietaní, zvýšenie úrovne jednotlivých tímov a následná príprava na majstrovstvá Slovenska či ďalšie súťaže v tunelovom lietaní na Slovensku alebo v zahraničí.

 

 1. Miesto súťaže

  Miestom súťaže je aerodynamický tunel v Liptovskom Mikuláši.

 2. Termíny

  1.kolo: 1.06. – 30.06.2016

  2.kolo: 1.07. – 31.07.2016

  3.kolo: 1.08. – 31.08.2016

  4.kolo: 1.09. – 30.09.2016

  5.kolo: 1.10. – 31.10.2016

  6.kolo: 1.11. – 30.11.2016

  7.kolo: 1.12. – 31.12.2016

  8.kolo: január 2017 – finále ligy (tunel HF Tatralandia Liptovský Mikuláš, spoločný termín bude určený v priebehu súťaže)

  Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v súťaži.

 3. Všeobecné informácie
 1. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto má aspoň základné skúsenosti v tunelovom lietaní.
 2. V každom 4-way tíme môžu byť dvaja náhradníci, títo však nesmú súťažiť v iných súťažných tímoch rovnakej alebo vyššej kategórie v danej disciplíne. Výnimka pripadá na kategóriu „Rookie“ – jeden z členov tímu môže byť zároveň súťažiacim z vyššej kategórie. V kategórií 2-way môžu súťažiť súťažiaci aj z vyšších kategórií.
 3. Každý tím v kategóriách „Rookie“ a ‚A‘, ktorý 2 razy dosiahne limit 25 bodov a viac za kolo, sa bude musieť v ďalšom ročníku súťaže zaradiť do vyššej kategórie.
 4. Tvary a bloky pre kategórie v disciplíne 4-way budú totožné s vylosovaním ICL pre každý nový mesiac. Pre disciplínu 2-way budú zostavy vylosované osobitne a publikované spolu so zostavami ostatných kategórií.
 5. Hodnotenie jednotlivých kôl sa bude uskutočňovať výhradne z videozáznamu. Tento musí byť odoslaný organizátorovi vždy do konca prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (tento deň je zároveň prvým dňom nového súťažného kola). V prípade neodovzdania záznamu bude tímu pripísané za dané kolo nulové skóre. Pracovný čas je 35 sekúnd.
 6. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí najvyšší dosiahnutý počet bodov v jednom kole, v ďalšom kroku najmenší dosiahnutý počet bodov v jednom kole. Pokiaľ ani potom nebude o poradí rozhodnuté, rozhodne sa v rámci ďalších súťažných kôl až dokiaľ nebude určený víťaz.
 7. Víťazom sa stáva tím s najvyšším počtom získaných bodov.
 1. Súťažné kategórie v disciplínach 4-way a 2-way

  Disciplína 4-way

 • Kategória ‚AAA‘: všetky tvary a bloky (losujú sa 5–6 bodové kolá) začiatok počítania času je pri vstupe prvého člena tímu do letovej komory.
 • Kategória ‚AA‘: všetky tvary a bloky 1, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22; (losujú sa 4–5 bodové kolá) začiatok počítania času je pri vstupe prvého člena tímu do letovej komory.
 • Kategória ‚A‘: všetky tvary a bloky 2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 21; (losujú sa 3–4 bodové kolá) začiatok počítania času je pri vstupe posledného z tímu do letovej komory.
 • Kategória ‚Rookie‘: všetky tvary (losujú sa 3-bodové kolá); počítanie času začína pri vstupe posledného z tímu do letovej komory.

  Disciplína 2-way

 • Kategória 2-way: tvary a bloky, z ktorých sa bude losovať, tvoria prílohu (losované budú 4– až 5– bodové kolá); začiatok počítania času je pri vstupe prvého člena tímu do letovej komory.
 1. Ceny

  V každej kategórii budú vyhlásení víťazi do tretieho miesta. Odmenení budú medailami, diplomami a ďalšími cenami.

 2. Prihlášky družstiev

  Vyplnené prihlášky môžete posielať v priebehu celej súťaže na mail p.urban@hurricanefactory.com. Po zaslaní prihlášky vám budú mailom pravidelne odosielané nové zostavy a výsledky jednotlivých súťažných kôl.

 3. Organizátor

  Hurricane Factory Tatralandia a Aeroklub Slovenskej republiky

  Informácie: Pavol Urban

  E-mail: p.urban@hurricanefactory.com

  Rezervácia časov: Miška Sásiková

  E-mail: m.sasikova@hurricanefactory.com

  Mobil: +421 911 533 354

 4. Dokumenty na stiahnutie
 1. Bloky a tvary

 

Hurricane Factory RW-liga 2016 – bloky
Hurricane Factory RW-liga 2016 – tvary
zverejnené: 31.05.2016 | aktualizované: 31.05.2016 | počet zobrazení: 121647

počet prístupov od 06.05.2014: 607539
počet prístupov dnes: 257