[  «  späť ]
Súťaže » JUNIOR CUP 2015

JUNIOR CUP 2015

JUNIOR CUP 2015 v skupinovej akrobacii dvojčlenných družstiev 2-way organizuje Parašutistický klub SNA z poverenia Slovenského národného aeroklubu v dňoch 18.-19.9.2015 na letisku Slávnica.

 1. CIEĽ SÚŤAŽE

  Určiť víťaza súťaže JUNIOR CUP 2015 , podporiť súťažnú aktivitu juniorskej a začínajúcej kategórie parašutistov.

  Definícia JUNIOR – športovec, ktorý v deň začatia súťaže nedovŕšil vek 24 rokov.

 2. TERMÍN SÚŤAŽE

  súťaž piatok 18.09. 2015 o 8.00 hod.

  sobota 19.9. náhradný deň (po dohode)

 3. MIESTO KONANIA

  Aeroklub Dubnica nad Váhom – Letisko Slávnica

 4. PROGRAM

  Piatok – 18.09.2015

  08:00 – 08:30 hod – registrácia a technická konferencia

  09:00 – 18:00 hod. – súťažné zoskoky

  19:00 – 20:00 hod. – vyhlásenie výsledkov

  Sobota – 19.09.2015

  náhradný deň (po dohode a reálnych možnostiach)

 5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

  Všetci účastníci musia byť držiteľmi platnej športovej licencie FAI. Parašutistom zo SR nahrádza športovú licenciu FAI platný členský preukaz Slovenského národného aeroklubu.

 6. PRIHLÁŠKY

  Záväzné prihlášky k účasti na majstrovstvách a tréningu (viď príloha č. 1) musia byť doručené písomnou formou na e-mail: info@pksna.sk najneskôr do 12.09. 2015.

 7. POPLATKY

  Štartovné 10,–€ za družstvo je potrebné uhradiť v hotovosti pri registrácii. Štartovné pokrýva časť organizačných nákladov a technického zabezpečenia súťaže.

  Cena za jeden zoskok je stanovená podľa platného cenníka Slovakia boogie.

  Náklady – letenku kameramanom pri súťažných zoskokoch slovenských družstiev uhrádza organizátor M-SR 2-way Parašutistický klub SNA.

 8. PRAVIDLÁ
  1. určenie víťaza – víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj najhorší výsledok v jednom kole lepší ako ostatní;
  2. hodnotenie – systémom vzduch – vzduch;
  3. družstvo – družstvo tvoria dvaja súťažiaci a môže byť zmiešané (muži, ženy). Podmienkou zloženia družstva je, že jeden zo súťažiacich môže byť držiteľom licencie max. „A“ a druhý súťažiaci držiteľ licencie min. “B“;

  Všetci účastníci musia spĺňať podmienky pre túto disciplínu. Každé družstvo si zabezpečí kameramana, ktorý sa neráta ako člen družstva. Kameraman môže skákať aj s viacerými družstvami, ak to nenaruší plynulý chod súťaže. Kameramanov je možné striedať. Pre zabezpečenie plynulosti súťaže sa doporučuje, aby každé družstvo malo svojho kameramana.

  1. protesty – protest musí byť doručený riaditeľovi súťaže do 60 min. od vzniku spornej udalosti písomne s odvolaním sa na článok športového poriadku s poplatkom 20,– €. V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený;
  2. počet zoskokov – základný počet kôl je 4. Minimálny program pre vyhlásenie výsledkov sú 2 kolá.
 9. LIETADLO A VÝŠKA

  Súťaž:

  • Turbolet L-410 alebo AN-2
  • výška náletu 4000m alebo 3000m
  • pracovný čas bude určený na technickej konferencii
 10. UBYTOVANIE / STRAVOVANIE / OSTATNÉ
  1. ubytovanie na letisku:
  1. ubytovanie mimo letiska:
  • záujemca si zabezpečí individuálne
  1. stravovanie:
  1. zmeny v propozíciách
  • prípadné zmeny v propozíciách sa môžu prejednať a schváliť na technickej konferencii len so súhlasom zúčastnených kapitánov družstiev.
 11. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

  Hlavný rozhodca: Janka Matejkinová

 12. KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

  Parašutistický klub SNA

  Letisko Žilina

  013 41 Dolný Hričov

  Slovensko

  Tel.: +421 – 917 – 375025, +421 – 905 – 568182

  e-mail: info@pksna.sk

  http: www.pksna.sk

 

Dokumenty na stiahnutie:

zverejnené: 11.09.2015 | aktualizované: 11.09.2015 | počet zobrazení: 131515

počet prístupov od 06.05.2014: 607538
počet prístupov dnes: 256