[  «  späť ]
Súťaže » Majstrovstiev SR v parašutizme v skupinovej akrobacii štvorčlenných družstiev 2017

Majstrovstiev SR v parašutizme v skupinovej akrobacii štvorčlenných družstiev 2017

Majstrovstvá Slovenskej republiky v skupinovej akrobacii štvorčlenných družstiev 2017
Letisko Trenčín v dňoch 18.-20.08.2017

ORGANIZÁTOR
Parašutistický klub SNA v spolupráci s Skydive university Slovakia, In the sky Team a Aero Motor Military Club.

 1. CIEĽ SÚŤAŽE

  Určiť víťaza Majstrovstiev Slovenskej republiky v skupinovej akrobacii štvorčlenných družstiev – „A“ kategória..

 2. TERMÍN SÚŤAŽE

  Piatok 18. až nedeľa 20.8.2017

 3. MIESTO KONANIA

  Letisko Trenčín

 4. PROGRAM

  Piatok – 18.08.2017

  • 09:00 – 14:00 hod. – tréningové zoskoky
  • 14:30 – 15:00 hod – registrácia účastníkov
  • 15:15 – 15:45 hod. – technická konferencia
  • 16:00 – 20:00 hod. – súťažné zoskoky

  Sobota – 19.08.2017 08:00 – 17:00 hod. – súťažné zoskoky

  • 18:00 hod. – vyhlásenie výsledkov.

  Nedeľa – 20. 08. 2017 náhradný deň.

 5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

  Všetci účastníci musia byť držiteľmi platnej športovej licencie FAI. Parašutistom zo SR nahrádza športovú licenciu FAI platný členský preukaz Slovenského Národného Aeroklubu.

 6. PRIHLÁŠKY

  Záväzné prihlášky k účasti na majstrovstvách musia byť doručené písomnou formou na e-mail: info@pksna.sk najneskôr do nedele 15.8.2017.

 7. POPLATKY
  • Štartovné 20,–EUR na družstvo.
  • Cena za jeden zoskok 25,–EUR.
  • Cena zoskoku kameramana 0,EUR

  Cenu zoskokov kameramanov sponzoruje Parašutistický klub SNA.

 8. PRAVIDLÁ
  1. určenie víťaza – víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj najhorší výsledok v jednom kole lepší ako ostatní. V prípade, že zhoda trvá aj naďalej, víťazom sa stáva družstvo, ktoré má lepší výsledok v skoršom kole.
  2. hodnotenie – systémom vzduch–vzduch v súlade so športovým poriadkom FAI, pravidlami pre disciplínu FS, týmito propozíciami a prípadnými zmenami odsúhlasenými na technickej konferencii (viď bod 11 e).
  3. družstvo – tvoria štyria súťažiaci. Družstvo môže byť zmiešané (muži, ženy). Každé družstvo si zabezpečí kameramana, ktorý je súčasťou družstva. Všetci účastníci musia spĺňať podmienky pre túto disciplínu.
  4. protest – musí byť doručený hlavnému rozhodcovi do 30 min. od vzniku spornej udalosti písomne s odvolaním sa na článok športového poriadku s poplatkom 20,– €. V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.
  5. z dôvodu plynulého rozbehu súťaže bude zostavené a týždeň pred súťažou zverejnené prvé súťažné kolo.
  6. súťaž bude prebiehať v kategórii A 4-way . Súťažné kolá budú vylosované z tvarov a blokov v prílohe. Zostava jednotlivých súťažných kôl bude 3 až 4-bodová.
  7. počet zoskokov – základný počet kôl je 4. Minimálny program pre vyhlásenie výsledkov sú 2 kolá.
 9. LIETADLO A VÝŠKA

  Súťaž: – L-410

  • výška náletu 3600 m
  • pracovný čas 40 sek.
 10. UBYTOVANIE / STRAVOVANIE / OSTATNÉ
  1. ubytovanie na letisku:
  1. ubytovanie mimo letiska:
  • záujemca si zabezpečí individuálne
  1. stravovanie:
  1. zmeny v propozíciách: prípadné zmeny v propozíciách sa môžu prejednať a schváliť len so súhlasom zúčastnených kapitánov družstiev.
 11. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

  Hlavný rozhodca: Janka Matejkinová

  Ďalší rozhodcovia budú predstavení na technickej konferencii.

 12. KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

  Parašutistický klub SNA

  Letisko Žilina

  013 41 Dolný Hričov

  e-mail: info@pksna.sk

Na stiahnutie:
Propozície (formát PDF, veľkosť 339,8 kB)
Prihláška (formát DOC, veľkosť 198,5 kB)
Tvary a bloky 4WAY – A category (formát PDF, veľkosť 1,0 MB)

zverejnené: 24.07.2017 | aktualizované: 24.07.2017 | počet zobrazení: 105179

počet prístupov od 06.05.2014: 607532
počet prístupov dnes: 250