[  «  späť ]
Súťaže » Majstrovstvá SR PARA - SKI 2016

Majstrovstvá SR PARA - SKI 2016

Majstrovstvá Slovenskej republiky v parašutistickej disciplíne PARA – SKI 2016 a Majstrovstvá Slovenska parašutistov v lyžovaní organizuje Parašutistický klub Slovenského národného aeroklubu v spolupráci s Vrtuľníkovým krídlom Prešov a Veliteľstvom VS SR v dňoch 11. – 13. februára 2016 ( štvrtok až sobota)v okolí Zvolena a Banskej Bystrice.

Riaditeľ súťaže: František Jamnický
Hlavný rozhodca: Jana Matejkinová
Starší rozhodca na obrovský slalom: Viktor Halíř

1) Cieľ súťaže:

 • Na základe výsledkov vyhlásiť majstra Slovenskej republiky v Para-ski – jednotlivca.
 • Na základe výsledkov vyhlásiť majstra Slovenska – parašutistu v lyžovaní.
 • Propagovať a rozvíjať parašutistickú disciplínu Para-ski.

2) Dátum a miesto súťaže:

 • Súťaž sa bude konať v dňoch 11. – 13. februára 2016 (štvrtok až sobota).
 • Obe disciplíny – obrovský slalom a presnosť pristátia – sa budú konať v okolí Zvolena a Banskej Bystrice.

  Organizátor si vyhradzuje právo podľa poveternostných podmienok a technických možností operatívne zmeniť miesto disciplín.

3) Účasť na súťaži:

 • Súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski sa môžu zúčastniť parašutisti – držitelia licencie C a vyššej. Súťaže Para-ski sa môžu zúčastniť aj parašutisti, držitelia licencie B, ktorí sa v sezóne 2015 zúčastnili minimálne jednej súťaže v disciplíne presnosť pristátia.
 • Súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky parašutistov v lyžovaní sa môžu zúčastniť registrovaní parašutisti.

4) Prihlášky, štartovné a cena zoskoku:

 • Prihlášky: oficiálna prihláška musí byť organizátorovi doručená najneskôr do nedele 07.02.2016 na e-mailovú adresu: info@pksna.sk
 • Štartovné:
  1. Pre Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski: štartovné 20,– EUR / osoba Štartovné pokrýva organizačnú časť súťaže, súťažné lyžovanie a zabezpečenie súťažných zoskokov.
  2. Pre Majstrovstvá Slovenska parašutistov v lyžovaní: štartovné 15,– EUR / osoba Štartovné pokrýva organizačnú časť súťaže a súťažné lyžovanie.

  Organizátor nezabezpečuje pre súťažiacich ubytovanie a stravovanie.

5) Program súťaže:

 1. Pre Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski:

  Prezentácia: vo štvrtok 11. 2. 2016 od 18,00 do 19,00 hod.

  Miesto prezentácie bude včas oznámené.

  Technická konferencia a losovanie: vo štvrtok 11.2.2016 o 19,3­0 hod.

  Súťažná disciplína presnosť pristátia je plánovaná na dni piatok 12. a sobotu 13.2.2016.

  Zoskoky sa budú vykonávať v blízkosti letiska Očová.

  Súťažná disciplína obrovský slalom je plánovaná na piatok 12.2.2016 od 7,00 hod. do 9,00 hod. Avšak vzhľadom na snehové podmienky bude čas a miesto upresnené na technickej konferencii.

  Predpokladané miesta súťaže sú lyžiarske stredisko Šachtičky alebo Chopok Juh – Krupová.

 2. Pre Majstrovstvá Slovenska parašutistov v lyžovaní:

  Prezentácia: vo štvrtok 11.2.2016 od 18,00 do 19,00 hod.

  Miesto prezentácie bude včas oznámené.

  Technická konferencia a losovanie: vo štvrtok 11.2.2016 o 19,3­0 hod.

  Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov: v sobotu 13.2.2016 dve hodiny po skončení súťaže.

  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu súťaže.

6) Výsadkové lietadlo:

 • K súťažným zoskokom bude použitý vrtuľník Mi-17 OS SR. Náhradná varianta C-182 cena letenky 10,–EUR/zoskok

7) Disciplíny:

 1. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski sa skladajú z dvoch disciplín:
 • Presnosť pristátia jednotlivcov – disciplína sa skladá zo 4 kôl, minimálny počet kôl pre platnosť disciplíny je 2 kolá.
 • Zoskoky sa budú vykonávať na 2 cm (3 cm) nulu – meria sa elektronicky, ďalej sa hodnotia výsledky do 1 metra – ručne. V prípade zlyhania AMD platí ručné meranie rozhodcov.
 • Obrovský slalom – 2 kolá. Parašutisti, ktorí budú súťažiť v disciplíne Para-ski, môžu disciplínu obrovský slalom absolvovať aj na snowboarde.
 1. Majstrovstvá Slovenska parašutistov v lyžovaní sa skladajú z jednej disciplíny:
 • Obrovský slalom – 2 kolá.

8) Podanie protestu a poplatok:

 • Každý protest musí byť predložený v písomnej forme s odvolaním sa na konkrétny článok športového poriadku a podaný do 30 min. od udalosti, ktorá je predmetom protestu do rúk hlavného rozhodcu.
 • Poplatok za podanie protestu je 20,–EUR. ( len pre M-SR v PARASKI).

9) Určenie poradia, víťazov a výpočet bodov:

 1. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski:

  9.1. Jednotlivé disciplíny

 • Pri disciplíne presnosť pristátia sa jednotlivec s najnižším celkovým počtom bodov stáva víťazom príslušnej disciplíny. Ak dvaja alebo viac súťažiacich majú rovnaké bodové hodnotenie, rozhoduje nasledovný kľúč: celkový počet núl, prvá nula dosiahnutá v skoršom kole, najlepší výsledok, najlepší výsledok dosiahnutý v skoršom kole.
 • Pri disciplíne obrovský slalom sa jednotlivec s najnižším celkovým počtom bodov stáva víťazom príslušnej disciplíny. Ak dvaja alebo viac súťažiacich majú rovnaké bodové hodnotenie rozhoduje nasledovný kľúč: lepší čas v prvom kole.
 • V disciplíne obrovský slalom sa dosiahnutý čas meria elektronicky a súčasne manuálne. V prípade zlyhania elektronickej časomiery platí ručné meranie.

  9.2. Celkové hodnotenie

  V celkovom hodnotení jednotlivcov bude poradie určené súčtom bodov získaných súťažiacimi v jednotlivých disciplínach, pričom víťazom sa stáva jednotlivec s najnižším celkovým počtom bodov.

 • Ak dosiahnu dvaja súťažiaci rovnaké celkové hodnotenie, lepšie umiestnenie bude priznané súťažiacemu, ktorý dosiahol lepšie umiestnenie v jednej z obidvoch disciplín. Ak stále bude pokračovať zhoda, bude lepšie umiestnenie priznané tomu súťažiacemu, ktorý sa lepšie umiestnil v disciplíne presnosť pristátia. Pokiaľ stále bude zhoda, bude im priznané rovnaké umiestnenie.

  9.3. Prepočet času a centimetrov na body

 1. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski Dosiahnuté výkony v obidvoch disciplínach budú prepočítané na body.
 • Pri disciplíne obrovský slalom bude hodnotené každé kolo samostatne. Za každých 0,32 sekundy, o ktoré je súťažiaci pomalší ako najrýchlejší čas v danom kole, dostane jeden bod a to v prípade, že sa odskáču 3, resp. 4 kolá. V prípade, že v disciplíne presnosť pristátia budú odskákané len 2 kolá, koeficient prepočtu je 0,64 rovná sa jeden bod.
 • Pri disciplíne presnosť pristátia dostane súťažiaci za každý centimeter jeden bod.
 1. Majstrovstvá Slovenska parašutistov v lyžovaní:

  Jednotlivec s najnižším súčtom časov sa stáva víťazom. Ak dvaja alebo viac súťažiacich majú rovnaký čas, rozhoduje nasledovný kľúč: lepší čas v prvom kole.

  V disciplíne obrovský slalom sa dosiahnutý čas meria elektronicky a súčasne manuálne. V prípade zlyhania elektronickej časomiery platí ručné meranie.

10) Vyhlásenie kategórií a ocenenia:

 • Jednotlivci na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínach budú ocenení diplomom.
 • Jednotlivci na prvých troch miestach v celkovom hodnotení Para-ski budú ocenení medailou a diplomom.

Za organizátora:
PK SNA V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte:
Miroslav Gábor: 0903 548845, 0917 375025
Jana Matejkinová: 0905 856002

Dokumenty na stiahnutie:

zverejnené: 03.02.2016 | aktualizované: 03.02.2016 | počet zobrazení: 119657

počet prístupov od 06.05.2014: 607534
počet prístupov dnes: 252