[  «  späť ]
Súťaže » Majstrovstvá SR v parašutistickej disciplíne PARA - SKI 2017

Majstrovstvá SR v parašutistickej disciplíne PARA - SKI 2017

Majstrovstvá Slovenskej republiky v parašutistickej disciplíne PARA – SKI 2017
v dňoch 24. – 25. februára 2017 (piatok až sobota)

Organizátor: Parašutistický klub Slovenského národného aeroklubu v spolupráci s Aeroklubom Očová
Riaditeľ súťaže: František Jamnický
Hlavný rozhodca: Jana Matejkinová

 1. CIEĽ SÚŤAŽE

  Na základe výsledkov vyhlásiť majstra Slovenskej republiky v Para-ski – jednotlivca.

  Propagovať a rozvíjať parašutistickú disciplínu Para-ski.

 2. DÁTUM A MIESTO SÚŤAŽE

  Súťaž sa bude konať v dňoch 24. – 25. februára 2017 (piatok až sobota).

  Disciplína – presnosť pristátia sa bude konať v piatok 24.02.2017 v okolí letiska Očová.

  Disciplína – obrovský slalom sa bude konať v sobotu 25.02.2017v lyžiarskom stredisku Skalka pri Kremnici ako súčasť celoslovenského Pilot & Para Ski 2017.

  Organizátor si vyhradzuje právo podľa poveternostných podmienok a technických možností operatívne zmeniť miesto disciplín presnosť pristátia.

 3. ÚČASŤ NA SÚŤAŽI

  Súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski sa môžu zúčastniť parašutisti – držitelia licencie C a vyššej. Súťaže Para-ski sa môžu zúčastniť aj parašutisti, držitelia licencie B, ktorí sa v sezóne 2016 zúčastnili minimálne jednej súťaže v disciplíne presnosť pristátia.

 4. PRIHLÁŠKY, ŠTARTOVNÉ A CENA ZOSKOKU

  Prihlášky: oficiálna prihláška musí byť organizátorovi doručená najneskôr do nedele 05.02.2017 na e-mailovú adresu: info@pksna.sk

  Štartovné:

  Pre Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski

  Pre disciplínu presnosť pristátia 0,– € / osoba (súťažiaci si hradí iba súťažné zoskoky)

  Pre disciplínu obrovský slalom podľa propozícii Pilot & Para Ski 2017 pričom štartovné 10,– € bude hradiť PK SNA.

  Organizátor nezabezpečuje pre súťažiacich ubytovanie a stravovanie.

 5. PROGRAM SÚŤAŽE

  Prezentácia: v piatok 24.02. 2017 od 8:00 do 8:30 hod.

  Technická konferencia a losovanie: 9:00 hod.

  Začiatok súťaže v presnosti pristátia o 10:00 hod.

  Súťažná disciplína obrovský slalom je plánovaná na sobotu 25.02.2017 podľa propozícii Pilot & Para Ski 2017

 6. VÝSADKOVÉ LIETADLO

  K súťažným zoskokom bude použité lietadlo C-182 cena letenky 10,– € / zoskok.

 7. DISCIPLÍNY

  Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski sa skladajú z dvoch disciplín

  Presnosť pristátia jednotlivcov – disciplína sa skladá zo 4 kôl, minimálny počet kôl pre platnosť disciplíny je 2 kolá.

  Zoskoky sa budú vykonávať na 2 cm (3 cm) nulu – meria sa elektronicky, ďalej sa hodnotia výsledky do 1 metra – ručne. V prípade zlyhania AMD platí ručné meranie rozhodcov.

  Obrovský slalom – 2 kolá. Parašutisti, ktorí budú súťažiť v disciplíne Para-ski, môžu disciplínu obrovský slalom absolvovať aj na snowboarde.

 8. PODANIE PROTESTU A POPLATOK

  Každý protest musí byť predložený v písomnej forme s odvolaním sa na konkrétny článok športového poriadku a podaný do 30 min. od udalosti, ktorá je predmetom protestu, do rúk hlavného rozhodcu.

  Poplatok za podanie protestu je 20,– €.

 9. URČENIE PORADIA, VÍŤAZOV A VÝPOČET BODOV

  Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski

  9.1. Jednotlivé disciplíny

  Pri disciplíne presnosť pristátia sa jednotlivec s najnižším celkovým počtom bodov stáva víťazom príslušnej disciplíny. Ak dvaja alebo viac súťažiacich majú rovnaké bodové hodnotenie, rozhoduje nasledovný kľúč: celkový počet núl, prvá nula dosiahnutá v skoršom kole, najlepší výsledok, najlepší výsledok dosiahnutý v skoršom kole.

  Pri disciplíne obrovský slalom sa jednotlivec s najnižším celkovým počtom bodov stáva víťazom príslušnej disciplíny. Ak dvaja alebo viac súťažiacich majú rovnaké bodové hodnotenie rozhoduje nasledovný kľúč: lepší čas v prvom kole.

  V disciplíne obrovský slalom sa dosiahnutý čas meria elektronicky a súčasne manuálne. V prípade zlyhania elektronickej časomiery platí ručné meranie.

  9.2. Celkové hodnotenie

  V celkovom hodnotení jednotlivcov bude poradie určené súčtom bodov získaných súťažiacimi v jednotlivých disciplínach, pričom víťazom sa stáva jednotlivec s najnižším celkovým počtom bodov.

  Ak dosiahnu dvaja súťažiaci rovnaké celkové hodnotenie, lepšie umiestnenie bude priznané súťažiacemu, ktorý dosiahol lepšie umiestnenie v jednej z obidvoch disciplín. Ak stále bude pokračovať zhoda, bude lepšie umiestnenie priznané tomu súťažiacemu, ktorý sa lepšie umiestnil v disciplíne presnosť pristátia. Pokiaľ stále bude zhoda, bude im priznané rovnaké umiestnenie.

  9.3. Prepočet času a centimetrov na body

  Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski

  Dosiahnuté výkony v obidvoch disciplínach budú prepočítané na body.

  Pri disciplíne obrovský slalom bude hodnotené každé kolo samostatne. Za každých 0,32 sekundy, o ktoré je súťažiaci pomalší ako najrýchlejší čas v danom kole, dostane jeden bod a to v prípade, že sa odskáču 3, resp. 4 kolá. V prípade, že v disciplíne presnosť pristátia budú odskákané len 2 kolá, koeficient prepočtu je 0,64 rovná sa jeden bod.

  Pri disciplíne presnosť pristátia dostane súťažiaci za každý centimeter jeden bod.

 10. VYHLÁSENIE KATEGÓRIÍ A OCENENIA

  Jednotlivci na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínach budú ocenení diplomom.

  Jednotlivci na prvých troch miestach v celkovom hodnotení Para-ski budú ocenení medailou a diplomom.

 11. PROPOZÍCIE A PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

  Majstrovstvá SR PARA – SKI 2017 – propozície (formát PDF, veľkosť 709,4 kB)

  Majstrovstvá SR PARA – SKI 2017 – prihláška (formát DOC, veľkosť 220,5 kB)

zverejnené: 05.01.2017 | aktualizované: 06.01.2017 | počet zobrazení: 111904

počet prístupov od 06.05.2014: 607534
počet prístupov dnes: 252