[  «  späť ]
Súťaže » Majstrovstvá SR v skupinovej akrobacii štvorčlenných družstiev 2016

Majstrovstvá SR v skupinovej akrobacii štvorčlenných družstiev 2016

Majstrovstvá Slovenskej republiky v skupinovej akrobacii štvorčlenných družstiev 2016
Letisko Slávnica 17. – 18.08.2016

ORGANIZÁTOR:
Parašutistický klub SNA v spolupráci s Aeroklubom Dubnica nad Váhom

 1. CIEĽ SÚŤAŽE

  Určiť víťaza Majstrovstiev Slovenskej republiky v skupinovej akrobacii štvorčlenných družstiev – „A“ kategória..

 2. TERMÍN SÚŤAZE

  Streda 17.08.2016 a štvrtok 18.08.2016
  Piatok 19.08.2016 – náhradný deň.

 3. MIESTO KONANIA

  Letisko – Aeroklub Dubnica nad Váhom

 4. PROGRAM

  Streda – 17.08.2016

  • 09:00 – 14:00 hod. – tréningové zoskoky
  • 14:30 – 15:00 hod – registrácia účastníkov
  • 15:15 – 15:45 hod. – technická konferencia
  • 16:00 – 20:00 hod. – súťažné zoskoky

  Štvrtok – 18.08.2016

  • 08:00 – 17:00 hod. – súťažné zoskoky
  • 18:00 hod. – vyhlásenie výsledkov.

  Piatok 19. 08. 2016

  • náhradný deň.
 5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

  Všetci účastníci musia byť držiteľmi platnej športovej licencie FAI. Parašutistom zo SR nahrádza športovú licenciu FAI platný členský preukaz Slovenského Národného Aeroklubu.

 6. PRIHLÁŠKY

  Záväzné prihlášky k účasti na majstrovstvách (viď príloha č. 1) musia byť doručené písomnou formou na e-mail info@pksna.sk najneskôr do nedele 14.8.2016.

 7. POPLATKY
  • Štartovné 20,–EUR na družstvo.
  • Cena za jeden zoskok 25,–EUR.
  • Cena zoskoku kameramana 0,EUR

  Cenu zoskokov a zoskokov kameramanov sponzoruje Parašutistický klub SNA a Aeroklub Dubnica.
  Uvedené dotované ceny zoskokov sú platné pre súťažiacich – členov SNA.

 8. PRAVIDLÁ
  1. určenie víťaza – víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj najhorší výsledok v jednom kole lepší ako ostatní. V prípade, že zhoda trvá aj naďalej, víťazom sa stáva družstvo, ktoré má lepší výsledok v skoršom kole.
  2. hodnotenie – systémom vzduch–vzduch v súlade so športovým poriadkom FAI, pravidlami pre disciplínu FS, týmito propozíciami a prípadnými zmenami odsúhlasenými na technickej konferencii (viď bod 11 e).
  3. družstvo – tvoria štyria súťažiaci. Družstvo môže byť zmiešané (muži, ženy). Každé družstvo si zabezpečí kameramana, ktorý je súčasťou družstva. Všetci účastníci musia spĺňať podmienky pre túto disciplínu.
  4. protest – musí byť doručený hlavnému rozhodcovi do 30 min. od vzniku spornej udalosti písomne s odvolaním sa na článok športového poriadku s poplatkom 20,– €. V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.
  5. z dôvodu plynulého rozbehu súťaže bolo zostavené prvé súťažné kolo – príloha č.2.
  6. súťaž bude prebiehať v kategórii „A 4-way“. Zostava ďalších súťažných kôl bude vylosovaná z tvarov a blokov v prílohe č.3. Zostava jednotlivých súťažných kôl bude 3 až 4-bodová.
  7. počet zoskokov – základný počet kôl je 4. Minimálny program pre vyhlásenie výsledkov sú 2 kolá.
 9. LIETADLO A VÝŠKA
  • PILATUS PC-6
  • výška náletu 3600 m
  • pracovný čas 40 sek.
 10. UBYTOVANIE / STRAVOVANIE / OSTATNÉ
  1. ubytovanie na letisku:

   záujemca si zabezpečí individuálne na www.akdubnica.sk

  2. ubytovanie mimo letiska:

   záujemca si zabezpečí individuálne

  3. stravovanie:

   záujemca si zabezpečí individuálne alebo na www.akdubnica.sk

  4. zmeny v propozíciách:

   prípadné zmeny v propozíciách sa môžu prejednať a schváliť len so súhlasom zúčastnených kapitánov družstiev.

 11. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

  Hlavný rozhodca: Janka Matejkinová
  Ďalší rozhodcovia budú predstavení na technickej konferencii.

 12. KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

  Parašutistický klub SNA
  Letisko Žilina
  013 41, Dolný Hričov
  e-mail: info@pksna.sk

 

Na stiahnutie:

zverejnené: 15.08.2016 | aktualizované: 15.08.2016 | počet zobrazení: 109107

počet prístupov od 06.05.2014: 607528
počet prístupov dnes: 246