[  «  späť ]
Súťaže » Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 2016

Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 2016

Tretí ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v tunelovom lietaní skupinovej akrobacie 4-členných družstiev v Hurricane Factory Tatralandia organizuje 1. a 2. apríla 2016 Parašutis­tický klub SNA z poverenia Slovenského národného aeroklubu v spolupráci s Hurricane Factory Tatralandia.

1) CIEĽ SÚŤAŽE
Určiť víťaza III. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v tunelovom lietaní skupinovej akrobacie 4-členných družstiev, športová príprava pred súťažnou sezónou 2016, zvýšenie a rozšírenie odbornej pripravenosti rozhodcov.

2) TERMÍN SÚŤAŽE
Súťaž sa bude konať v dňoch 1.- 2.4.2016
Podrobný program súťaže bude upresnený a publikovaný podľa počtu prihlásených družstiev po uzávierke prihlášok. Predpokladaný čas registrácie v piatok o 15,00 hod. Predpokladaný čas technickej konferencie a losovania súťažných kôl 15,30 hod.
Plánovaný čas súťažných letov:

 • Piatok 1.4. prvý vstup 17,30 hod. druhý vstup 20,00hod.
 • Sobota 2.4. prvý vstup 10,30 hod. druhý vstup 13,30hod.

  Pri každom vstupe budú odlietané dve súťaže.

3) MIESTO KONANIA
Hurricane Factory Tatralandia www.hurricanefactory.com

4) TRÉNING
Tréningové lety nie sú súčasťou štartovného poplatku a záujemcovia si ich môžu rezervovať individuálne. V prípade požiadavky na tréningové časy kontaktujte prosím.

5) PRIHLÁŠKY
Záväzné prihlášky k účasti na majstrovstvách (viď príloha) musia byť doručené písomnou formou na e-mail: info@pksna.sk najneskôr do 27.3.2016.

6) POPLATKY

 1. Základný poplatok je 280,–EUR pre družstvo (70 € na športovca) a v poplatku je zahrnuté: – štartovné – súťažné lietanie 8 min. – občerstvenie – raut po ukončení súťaže – ocenenie víťazov – technické a organizačné zabezpečenie.

  Poplatok je nutné uhradiť pri prezentácii v piatok 1.4.2016.

7) PRAVIDLÁ
Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách „ROOKIE 4-way“ a v kategórii „A 4-way“. Podmienkou vyhlásenia kategórie bude účasť minimálne troch družstiev v danej kategórii.

 1. súťažné pravidlá pre kategóriu „ROOKIE“: zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná iba z tvarov (v prílohe) zostava jednotlivých súťažných kôl bude 3-bodová pracovný čas je 35 s. a doba súťažného vstupu 1 minúta pracovný čas sa začína merať vstupom posledného člena družstva
 2. súťažné pravidlá pre kategóriu „A“: zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná z tvarov a blokov (v prílohe) zostava jednotlivých súťažných kôl bude 3 až 4-bodová pracovný čas je 35 s. a doba súťažného vstupu 1 minúta pracovný čas sa začína merať vstupom prvého člena družstva.

  Pri stanovení súťažných pravidiel a pravidiel rozhodovania sa bude vychádzať primerane zo Športového poriadku FAI.

  Presné podmienky a pravidlá budú oznámené na technickej konferencii.

 3. počet kôl – základný počet súťažných kôl je 8.
 4. určenie víťaza: Víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj najhorší výsledok v jednom kole lepší ako ostatní. V prípade, že zhoda trvá aj naďalej, víťazom sa stáva družstvo, ktoré má lepší výsledok v skoršom kole.
 5. hodnotenie – hodnotenie bude prebiehať z videozáznamu Hurricane Factory Tatralandia.
 6. družstvo – tvoria 4 súťažiaci. Družstvo môže byť zmiešané (muži, ženy), môže mať aj jedného náhradníka, ktorý bude uvedený v prihláške.
 7. protest – musí byť doručený hlavnému rozhodcovi do 30 min. od vzniku spornej udalosti písomne s poplatkom 20,– €.

  V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.

8) HLAVNÍ FUNKCIONÁRI
Za organizátora: Miroslav Gábor, 0903 548845, gabor@sna.sk
Hlavný rozhodca: Janka Matejkinová, 0905 856002, jmatejkinova@gmail.com
Ďalší rozhodcovia budú predstavení na technickej konferencii.

9) KONTAKT NA ORGANIZÁTORA
Parašutistický klub SNA
Letisko Žilina
013 41 Dolný Hričov
Slovensko
Tel.: +421 – 917 – 375 025
e-mail: info@pksna.sk
http: www.pksna.sk

Dokument na stiahnutie:

zverejnené: 03.02.2016 | aktualizované: 17.01.2017 | počet zobrazení: 113091

počet prístupov od 06.05.2014: 607528
počet prístupov dnes: 246