[  «  späť ]
Súťaže » SPEEDSTAR SLOVAKIA OPEN new g. - 6. ročník

SPEEDSTAR SLOVAKIA OPEN new g. - 6. ročník

SKYDIVE UNIVERSITY SLOVAKIA v spolupráci PK SNA a Slovakia Boogie organizuje v piatok 6. júna 2015 na letisku v Slávnici s lietadlom L 410 – turbolet a výškou náletu 4000 m 6. ročník súťaže SPEEDSTAR SLOVAKIA OPEN new g. s cieľom určiť najrýchlejšiu päťku v súťaži za rok 2015, ustanoviť nový rekord súťaže, zvýšiť úroveň FS na Slovensku.

Pravidlá súťaže:

 • Celkový počet kôl – 4
 • Minimálny počet kôl – 2
 • Termín prihlásenia do 04.06.2015 zaslaním prihlášky e-mailom na peter@skydiver.sk
 • Registrácia družstiev od 08.00hod. do 8.30hod. v manifeste
 • Technická konferencia o 8.45hod.
 • V lietadle, približne 1m od dverí je štartovacia čiara.
 • Družstvo tvoria piati súťažiaci + kameraman
 • Kameraman musí mať v zábere celú čiaru. Od chvíle, keď prvý parašutista prekročí čiaru, alebo od odskoku kameramana začína plynúť čas.
 • Meria sa čas do chytenia 5-člennej hviezdy od výskoku. Nasleduje chytanie vopred určených 3 tvarov v určenom poradí pre jednotlivé kolá. Tieto tvary družstvo opakuje až do ukončenia racovného času. Za každý uznaný tvar chytený po tvare „hviezda“ sa družstvu udelí jeden bod. Za každý bod sa odpočíta 1 sek. z času za ktorý sa im podarilo chytiť 1. tvar „hviezda“. Tak sa vypočíta výsledná hodnota jedného kola.
 • Hlavný cieľ súťaže: v čo najkratšom čase chytiť 5 –členný tvar – hviezdu a v pracovnom čase chytiť čo najviac nasledujúcich tvarov.

  Pokus o prekonanie časového rekordu chytenia hviezdy z predchádzajúcich ročníkov.

 • Pracovný čas je obmedzený na 45 sekúnd.
 • Jeden kameraman môže byť súčasťou viacerých družstiev
 • Minimálna požiadavka pre súťažiaceho: lic „A“, pre kameramana lic. „B“
 • Súťaže sa môžu zúčastniť parašutisti aj so zahraničnou licenciou

Hodnotenie:

 • hodnotenie je systémom vzduch – vzduch na základe záberov z kamery
 • pri vyhodnotení sa sčítajú všetky časy z kôl s prihliadnutím na počet chytených zmien predpísaných tvarov. V prípade absolvovania štyroch kôl sa najhorší čas škrtá.
 • keď sa družstvu pri súťažnom zoskoku nepodarí hviezdu chytiť včas, zapíše sa mu čas 45 sekúnd
 • v prípade rovnosti súčtu o poradí rozhoduje najlepší dosiahnutý výsledok v ktoromkoľvek kole medzi družstvami na rovnakom umiestnení.

Ceny:
Diplomy a drobné vecné ceny.

Poplatky a štartovné:

 • štartovné 10,–€ za súťažiaceho – splatné pri registrácií družstiev v manifeste
 • Ceny leteniek sú stanovené podľa cenníka na www.skyboogie.sk v deň usporiadania súťaže.

  Sezónny registračný poplatok v manifeste organizátora zoskokov 10,–€

 • Letenka kameramana zdarma

Hlavný rozhodca:
Jana Matejkinová – rozhodca FAI, mená ostatných rozhodcov budú uverejnené na technickej konferencii

Organizátori:
Peter Novák, PKSNA, Slovakia Boogie

Príloha:
Tvary v jednotlivých zoskokoch (pozri Propozície)

 

Dokumenty na stiahnutie:

zverejnené: 21.05.2015 | aktualizované: 21.05.2015 | počet zobrazení: 115638

počet prístupov od 06.05.2014: 518486
počet prístupov dnes: 522