[  «  späť ]
Súťaže » 4-way Majstrovstvá SR 2015

4-way Majstrovstvá SR 2015

4-way Majstrovstvá SR 2015_letisko Kuchňa
4-way Majstrovstvá SR 2015_letisko Senica

Majstrovstvá Slovenskej republiky v skupinovej akrobacii štvorčlenných družstiev na Letisku Senica v dňoch 12.-13.08.2015 or­ganizuje Parašutistický klub SNA v spolupráci s Aeroklubom Senica a Leteckou základňou Kuchyňa.

 

 

 1. CIEĽ SÚŤAŽE

  Určiť víťaza Majstrovstiev Slovenskej republiky v skupinovej akrobacii štvorčlenných družstiev.

 2. TERMÍN SÚŤAŽE

  Streda 12. 08. 2015 a štvrtok 13. 08. 2015

  Piatok 14. 08. 2015 – náhradný deň.

 3. MIESTO KONANIA

  Letisko – Aeroklub Senica

 4. PROGRAM

  Streda – 12.08.2015

  08:00 – 08:30 hod. – registrácia účastníkov

  08:45 – 09:15 hod. – technická konferencia

  10:00 – 17:00 hod. – súťažné zoskoky

  Štvrtok – 13.08.2015

  08:00 – 17:00 hod. – súťažné zoskoky

  18:00 hod. – vyhlásenie výsledkov.

  Piatok 14. 08. 2015

  náhradný deň.

 5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

  Všetci účastníci musia byť držiteľmi platnej športovej licencie FAI. Parašutistom zo SR nahrádza športovú licenciu FAI platný členský preukaz Slovenského Národného Aeroklubu.

 6. PRIHLÁŠKY

  Záväzné prihlášky k účasti na majstrovstvách musia byť doručené písomnou formou na e-mail: info@pksna.sk najneskôr do nedele 9.8.2015.

 7. POPLATKY
 • Štartovné 100,–EUR na družstvo.
 • Cena za jeden zoskok 0,–EUR.
 1. PRAVIDLÁ
 1. určenie víťaza – víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj najhorší výsledok v jednom kole lepší ako ostatní. V prípade, že zhoda trvá aj naďalej, víťazom sa stáva družstvo, ktoré má lepší výsledok v skoršom kole.
 2. hodnotenie – systémom vzduch–vzduch v súlade so športovým poriadkom FAI, pravidlami pre disciplínu FS, týmito propozíciami a prípadnými zmenami odsúhlasenými na technickej konferencii (viď bod 11 e).
 3. družstvo – tvoria štyria súťažiaci. Družstvo môže byť zmiešané (muži, ženy). Každé družstvo si zabezpečí kameramana, ktorý je súčasťou družstva. Všetci účastníci musia spĺňať podmienky pre túto disciplínu.
 4. protest – musí byť doručený hlavnému rozhodcovi do 30 min. od vzniku spornej udalosti písomne s odvolaním sa na článok športového poriadku s poplatkom 20,– €. V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.
 5. počet zoskokov – základný počet kôl je 4. Minimálny program pre vyhlásenie výsledkov sú 2 kolá.
 6. z dôvodu plynulého rozbehu súťaže bolo zostavené prvé súťažné kolo a bloky ďalších troch kôl, ktoré tvoria obrázkovú prílohu.
 7. súťažné zoskoky budú max. 3-bodové a budú dolosované z tvarov, ktoré tvoria obrázkovú prílohu.
 8. z organizačných dôvodov je súťaž limitovaná počtom súťažných družstiev 6. V prípade väčšieho záujmu budú uprednostnené družstvá, ktoré budú zložené zo športovcov, ktorí sa v minulom období aktívne zúčastňovali súťaží v FS disciplínach.
 1. LIETADLO A VÝŠKA

  Súťaž:

  • Turbolet L-410
  • výška náletu 3600 m
  • pracovný čas 40 sek.
 2. UBYTOVANIE / STRAVOVANIE / OSTATNÉ
 1. organizátor nezabezpečuje ubytovanie účastníkom súťaže. Aeroklub Senica ponúka obmedzené možnosti ubytovania (6,– EUR osoba/noc v aeroklubovej ubytovni). V prípade stanovania v priestore aeroklubu poplatok 3,–EUR za osobu/ noc.
 2. stravovanie si účastníci zabezpečia individuálne. Aeroklub Senica ponúka obmedzené možnosti stravovania v miestnom bufete.
 3. zmeny v propozíciách: prípadné zmeny v propozíciách sa môžu prejednať a schváliť len so súhlasom zúčastnených kapitánov družstiev.
 1. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

  Hlavný rozhodca: Janka Matejkinová

  Ďalší rozhodcovia budú predstavení na technickej konferencii.

 2. KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

  Parašutistický klub SNA

  Letisko Žilina

  013 41 Dolný Hričov

  e-mail: info@pksna.sk

 3. DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
zverejnené: 22.07.2015 | aktualizované: 22.07.2015 | počet zobrazení: 115162

počet prístupov od 06.05.2014: 518497
počet prístupov dnes: 533