[  «  späť ]
Súťaže » 7. ročník Slovenskej parašutistickej ligy

7. ročník Slovenskej parašutistickej ligy

 1. CIEĽ SÚŤAŽE

  Určiť víťaza Slovenskej parašutistickej ligy v skupinovej akrobacii dvojčlenných družstiev. Pre určenie poradia a vyhlásenie víťaza sa musí súťaže zúčastniť minimálne 5 družstiev.

 2. TERMÍN A MIESTO KONANIA
  1. termín: apríl – september 2015
  1. kolo 20.04 – 15.06. 2015
  2. kolo 01.06. – 15.07. 2015
  3. kolo 01.07. – 16.08. 2015
  4. kolo 01.08. – 15.09. 2015
  1. miesto: Podľa regionálnej výhodnosti.
 3. POUŽITIE DOTÁCIE 1.000,–EUR

  V rámci podpory športovej činnosti parašutistov SNA, Parašutistický klub SNA dotuje súťaž finančnou čiastkou 1.000,–EUR. Uvedená finančná čiastka je predovšetkým určená na úhradu nákladov na zoskoky kameramanov tých družstiev, ktoré odskáču minimálne tri kolá.

  Maximálna výška úhrady nákladu na zoskok kameramana je určená na 22,– EUR za zoskok. A bude preplatená na základe predloženého daňového dokladu.

 4. PODMIENKY ÚČASTI

  V SÚŤAŽI Všetci účastníci musia byť držiteľmi platnej športovej licencie FAI. Parašutistom zo SR nahrádza športovú licenciu FAI platný členský preukaz Slovenského Národného Aeroklubu.

 5. PRAVIDLÁ
  1. víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj najhorší výsledok v jednom kole lepší ako ostatní.
  2. hodnotenie – systémom vzduch – vzduch.
  3. družstvo tvoria dvaja súťažiaci. Družstvo môže byť zmiešané (muži, ženy). Všetci účastníci musia spĺňať podmienky pre túto disciplínu. Každé družstvo si zabezpečí kameramana, ktorý sa neráta ako člen družstva. Kameraman môže skákať aj s viacerými družstvami. Kameramanov je možné striedať.
  4. pracovný čas je 30 sekúnd od výskoku.
  5. protesty môžu byť podané len písomnou formou hlavnému rozhodcovi spolu s poplatkom 20,– €.
  6. zverejnenie súťažných zoskokov bude vždy prvého v mesiaci do 24:00 hod na facebookovej skupine (odkaz nižšie). V každom kole ligy budú zverejnené dva súťažné zoskoky.
  7. do Slovenskej parašutistickej ligy dvojčlenných družstiev bude automaticky zaradená každá dvojica, ktorá doručí svoj záznam aspoň z jedného kola organizátorom.
 6. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

  Riaditeľ súťaže: Miroslav Gábor

  Hlavný rozhodca: Jana Matejkinová

 7. ORGANIZÁTORI

  Marián Mindek:

  e-mail: mindek.tandemy@gmail.com

  Mobil: 0918 374 266

  Facebook: „Marián Minďo Mindek“

  Zuzana Gáborová:

  e-mail: zuzgaborova@hotmail.com

  Mobil: 0915 605 116

  Facebook: „Sue Gáborová“

Facebooková skupina: „Slovenská parašutistická liga FS- 2way“
https://www.facebook.com/…08044941026/?…

Záznamy je nutné doručiť organizátorom (Mindek, Gáborová) osobne alebo zaslaním v elektronickej podobe (Ulož.to, Zásielkovňa.sk, atď.) najneskôr v posledný deň daného kola.

 

Informačné dokumenty na stiahnutie:

zverejnené: 20.04.2015 | aktualizované: 20.04.2015 | počet zobrazení: 121311

počet prístupov od 06.05.2014: 606221
počet prístupov dnes: 140