[  «  späť ]
Súťaže » BANIČOV POHÁR

BANIČOV POHÁR

Z poverenia Slovenského národného aeroklubu, KVV Bratislava a Aeroklub Trnava organizuje pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Smolenice Parašutistickú súťaž v disciplíne presnosť pristátia jednotlivcov a družstiev BANIČOV POHÁR na Letisku Štefana Baniča – Boleráz v dňoch 16.06. až 18.06.2017.

 1. CIEĽ SÚŤAŽE

  Pripomenúť športovej verejnosti osobnosť vynálezcu padáka Štefana Baniča, propagovať športový parašutizmus a určiť víťaza v disciplínach:

  1. presnosť pristátia jednotlivcov,
  2. presnosť pristátia dvojčlenných družstiev.
 2. TERMÍN KONANIA

  16.06. až 18. 06. 2017

 3. MIESTO KONANIA

  Aeroklub Trnava, Letisko Štefana Baniča – Boleráz

 4. PROGRAM
  • Piatok – 16.06.2017
   • 10:00 – 20:30 hod. – tréningové zoskoky/registrácia
  • Sobota – 17.06.2017
   • do 9:00 registrácia
   • 09:00 – 09:30 hod. – technická konferencia a oficiálne otvorenie súťaže
   • 09:30 – 19:30 hod. – súťažné zoskoky
   • 20:30 hod. – vyhlásenie výsledkov
  • Nedeľa – 18.06.2017
   • náhradný deň
 5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

  Všetci účastníci musia byť držiteľmi športovej licencie FAI a mať platný členský preukaz Slovenského Národného Aeroklubu alebo medzinárodnú licenciu FAI. Parašutisti musia byť držiteľmi kategórie B a vyššej. Na zoskok musí byť použitý padák zodpovedajúci disciplíne presnosť pristátia. O účasti držiteľa nižšej kategórie, prípadne použití iného padáka rozhodne riadiaci zoskokov s hlavným rozhodcom.

 6. PRAVIDLÁ

  V súlade so súťažným poriadkom SNA súťaž prebehne podľa súčasných pravidiel FAI pre klasické disciplíny s nasledovnými výnimkami:

  1. počet zoskokov jednotlivcov a družstiev:

   Všetci súťažiaci absolvujú 4 kolá zoskokov, formou zoskokov družstiev. Výkony v nich dosiahnuté budú platiť pre súťaž družstiev i jednotlivcov. Zoskoky sa budú vykonávať na 2 cm nulu. Minimálny program súťaže 1 kolo. V prípade rovnosti výsledku na prvých troch miestach sa postupuje podľa športového poriadku FAI (bude upresnené na technickej konferencii).

  2. protesty:

   protest musí byť doručený riaditeľovi súťaže do 30 min. od vzniku spornej udalosti písomne s odvolaním sa na článok Športového poriadku s poplatkom 15,– EUR. V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.

  3. Okrem disciplíny PP podľa oficiálnych pravidiel FAI bude pre záujemcov pripravená podobná disciplína s tým rozdielom, že meranie bude zabezpečené ručne do 50 m. Táto disciplína bude rozdelená na 2 kategórie: do 60 rokov a nad 60 rokov. Ďalšie odchýlky od súťažného poriadku SNA a aktuálnych pravidiel FAI pre danú disciplínu budú oznámené na technickej konferencii. V prípade veľkého počtu záujemcov môže organizátor obmedziť stav s ohľadom na kapacitné možnosti súťaže.
 7. Vyhlásenie výsledkov a ocenenia

  Jednotlivci aj družstvá na prvých troch miestach budú ocenení pohárom, medailou a vecnou cenou.

 8. LIETADLÁ

  AN-2 prípadne L-60S.

 9. POPLATKY
  1. štartovné 10,– EUR / jednotlivec
  2. súťažný zoskok PP z 1000m 10,– EUR / zoskok (cena tréningových zoskokov bude oznámená na mieste)
 10. UBYTOVANIE / STRAVOVANIE / OSTATNÉ
  1. ubytovanie v priestoroch AK Trnava: možnosť využiť obmedzené kapacity v ubytovni, alebo v stanoch podľa individuálneho dohovoru
  2. stravovanie:
   • možnosť stravovania na letisku v bufete bude upresnená neskôr
   • v súťažnom dni organizátor zabezpečí pohostenie (guláš a pod.)
 11. ROZHODCOVIA

  Hlavný rozhodca a ďalší rozhodcovia budú predstavení na technickej konferencii.

 12. PRIHLÁŠKY

  Záväzné prihlášky k účasti na súťaži (podľa vzoru v prílohe č. 1) musia byť doručené e-mailom prípadne telefonicky na:

  najneskôr do 05.06.2017.

 13. PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE

  BANIČOV POHÁR – Propozície a prihláška (formát PDF, veľkosť 942,8 kB)

zverejnené: 26.05.2017 | aktualizované: 08.06.2017 | počet zobrazení: 114798

počet prístupov od 06.05.2014: 607534
počet prístupov dnes: 252