[  «  späť ]
Súťaže » JUNIOR CUP 2014

JUNIOR CUP 2014

Súťaž JUNIOR CUP 2014 v skupinovej akrobacii dvojčlenných družstiev na letisku Slávnica v dňoch 11.09. – 12.09. 2014 organizuje Parašutistický klub SNA z poverenia Slovenského národného aeroklubu.

 

1. CIEĽ SÚŤAŽE

Určiť víťaza súťaže JUNIOR CUP 2014, podporiť súťažnú aktivitu juniorskej a začínajúcej kategórie parašutistov. Definícia JUNIOR – športovec, ktorý v deň začatia súťaže nedovŕšil vek 24 rokov.

 

2. TERMÍN SÚŤAŽE

štvrtok 11.09. 2014 o 14.00 hod. – piatok 12.09. 2014 do 14.00 hod.

 

3. MIESTO KONANIA

Aeroklub Dubnica nad Váhom – Letisko Slávnica

 

4. PROGRAM

Štvrtok 11.09.2014
14:00 – 14:30 hod. – registrácia
15:00 – 15:30 hod. – technická konferencia
16:00 – 18:30 hod. – 2 súťažné zoskoky (Turbolet L-410)

Piatok 12.09.2014
09:00 – 12:00 hod – 2 súťažné zoskoky
13:00 hod. – vyhlásenie výsledkov

 

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Všetci účastníci musia byť držiteľmi platnej športovej licencie FAI. Parašutistom zo SR nahrádza športovú licenciu FAI platný členský preukaz Slovenského národného aeroklubu.

 

6. PRIHLÁŠKY

Záväzné prihlášky k účasti na majstrovstvách a tréningu (viď príloha č. 1) musia byť doručené písomnou formou na e-mail: info@pksna.sk najneskôr do 5.09. 2014.

 

7. POPLATKY

Štartovné 10,–€ za družstvo je potrebné uhradiť v hotovosti pri registrácii. Štartovné pokrýva časť organizačných nákladov a technického zabezpečenia súťaže.
Cena za jeden zoskok je stanovená podľa platného cenníka Slovakia boogie.
Náklady – letenku kameramanom pri súťažných zoskokoch slovenských družstiev uhrádza organizátor M-SR 2-way Parašutistický klub SNA.

 

8. PRAVIDLÁ

 1. určenie víťaza – víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj najhorší výsledok v jednom kole lepší ako ostatní;
 2. hodnotenie – systémom vzduch – vzduch;
 3. družstvo – družstvo tvoria dvaja súťažiaci a môže byť zmiešané (muži, ženy). Podmienkou zloženia družstva je, že jeden zo súťažiacich môže byť držiteľom licencie max. „A“ a druhý súťažiaci držiteľ licencie min.„B“

Všetci účastníci musia spĺňať podmienky pre túto disciplínu. Každé družstvo si zabezpečí kameramana, ktorý sa neráta ako člen družstva. Kameraman môže skákať aj s viacerými družstvami, ak to nenaruší plynulý chod súťaže. Kameramanov je možné striedať. Pre zabezpečenie plynulosti súťaže sa doporučuje, aby každé družstvo malo svojho kameramana.

 1. protesty – protest musí byť doručený riaditeľovi súťaže do 60 min. od vzniku spornej udalosti písomne s odvolaním sa na článok športového poriadku s poplatkom 20,– €. V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.
 2. počet zoskokov – základný počet kôl je 4. Minimálny program pre vyhlásenie výsledkov sú 2 kolá.

 

10. LIETADLO A VÝŠKA

Turbolet L-410
výška náletu 4000 m
pracovný čas 50 sek.

 

11. UBYTOVANIE / STRAVOVANIE / OSTATNÉ

 1. ubytovanie na letisku:

  záujemca si zabezpečí individuálne na www.skyboogie.sk

 2. ubytovanie mimo letiska:

  záujemca si zabezpečí individuálne

 3. stravovanie:

  záujemca si zabezpečí individuálne alebo na www.skyboogie.sk

 4. zmeny v propozíciách

  prípadné zmeny v propozíciách sa môžu prejednať a schváliť na technickej konferencii len so súhlasom zúčastnených kapitánov družstiev

 

12. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

Hlavný rozhodca: Janka Matejkinová

 

13. KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

Parašutistický klub SNA
Letisko Žilina
013 41 Dolný Hričov
Slovensko

Tel.: +421 – 903 – 544 297, +421 – 915 – 960 570
Fax: +421 – 41 – 7232204
e-mail: info@pksna.sk
http: www.pksna.sk

 

Záväzná prihláška a propozície súťaže na stiahnutie:
JUNIOR CAP 2014 – Propozície a prihláška (formát PDF, veľkosť 286,5 kB)

zverejnené: 11.09.2014 | aktualizované: 11.09.2014 | počet zobrazení: 137654

počet prístupov od 06.05.2014: 607514
počet prístupov dnes: 232