[  «  späť ]
Súťaže » Otvorené Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 2018

Otvorené Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 2018

Piatý ročník Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v tunelovom lietaní skupinovej akrobacie 4-členných družstiev v Hurricane Factory Tatralandia organizuje 2. a 3. marca 2018 Parašutis­tický klub SNA z poverenia Slovenského národného aeroklubu v spolupráci s Hurricane Factory Tatralandia.

 1. CIEĽ SÚŤAŽE

  Určiť víťaza V. ročníka Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v tunelovom lietaní skupinovej akrobacie 4-členných družstiev, športová príprava pred súťažnou sezónou 2018, zvýšenie a rozšírenie odbornej pripravenosti rozhodcov.

 2. TERMÍN SÚŤAŽE

  Súťaž sa bude konať v dňoch 2.- 3.3.2018

  • Piatok 3.3. – registrácia do 19:00 hod., technická konferencia a losovanie súťažných kôl o 20:00 hod. O 21:00 hod. otvárací Huck Jam* pod vedením TNT HF teamu (Tomáš Koreň a Tomáš Kuna) – pre registrovaných účastníkov súťaže zdarma.

  *spoločné lietanie v skupinách (4–5 osôb) podľa letových schopností a počtu účastníkov v časovom rozmedzí max. do 60 min.

  • Sobota 4.3. – súťažný deň

  Podrobný program súťaže bude upresnený a publikovaný podľa počtu prihlásených družstiev po uzávierke prihlášok. Presné časy súťažných letov budú včas spresnené prihláseným športovcom.

 3. MIESTO KONANIA

  Hurricane Factory Tatralandia www.hurricanefactory.com

 4. TRÉNING

  Tréningové lety nie sú súčasťou štartovného poplatku a záujemcovia si ich môžu rezervovať individuálne. V dňoch 1.3. a 2.3. bude v Hurricane Factory k dispozícii súťažiacim tréner a uznávaný odborník na tunelové lietanie Ján – Gejza Klapka z ČR.
  V prípade požiadavky na tréningové časy v dňoch RW-campu alebo aj mimo neho kontaktujte prosím.

  *L.Luptakova@hu­rricanefactory­.com

 5. PRIHLÁŠKY

  Záväzné prihlášky k účasti na majstrovstvách (viď príloha) musia byť doručené písomnou formou na e-mail: info@pksna.sk najneskôr do 25.2.2018.

 6. POPLATKY

  Štartovný poplatok je:

  1. Pre členov SNA 260,– € pre družstvo, (65 € na športoveca)
  2. Pre nečlenov SNA 280,– € pre družstvo (70 € na športoveca)

  Poplatok je nutné uhradiť pri prezentácii v piatok 2.3.2018, v poplatku je zahrnuté:

  • štartovné
  • súťažné lietanie 10 min.
  • Otvárací Huck Jam – spoločné lietane
  • darčekové predmety
  • občerstvenie – raut po ukončení súťaže
  • ocenenie víťazov
  • technické a organizačné zabezpečenie
 7. PRAVIDLÁ

  Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách „ROOKIE 4-way“ a v kategórii „A 4-way“. Podmienkou vyhlásenia kategórie bude účasť minimálne troch družstiev v danej kategórii.

  Základný počet súťažných kôl je 10.

  1. súťažné pravidlá pre kategóriu „ROOKIE“:

   zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná iba z tvarov

   zostava jednotlivých súťažných kôl bude 3-bodová

   pracovný čas je 35 s. a doba súťažného vstupu 1 minúta

   pracovný čas sa začína merať vstupom posledného člena družstva

  2. súťažné pravidlá pre kategóriu „A“:

   zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná z tvarov a blokov č. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 21

   zostava jednotlivých súťažných kôl bude 3 až 4-bodová

   pracovný čas je 35 s. a doba súťažného vstupu 1 minúta

   pracovný čas sa začína merať vstupom posledného člena družstva.

  1. súťažné pravidlá pre kategóriu „AA“:

   zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná z tvarov a blokov ako v kategórii „A“ a ďalej z blokov č. 1, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22

   zostava jednotlivých súťažných kôl bude 4 až 5-bodová

   pracovný čas je 35 s. a doba súťažného vstupu 1 minúta

   pracovný čas sa začína merať vstupom prvého člena družstva.

   V jednotlivých kategóriách sa nemôžu zúčastniť tímy v ktorých minimálne 3 členovia tímu, v minulosti vo vyššej kategórii dosiahli v národných, alebo podobných súťažiach medailové umiestnenie. V prípade, že sa neotvorí niektorá z kategórii z dôvodu nízkej účasti, môže sa takýto tím zúčastniť súťaže v kategórii o stupeň nižšie.

   Pri stanovení súťažných pravidiel a pravidiel rozhodovania sa bude vychádzať primerane zo Športového poriadku FAI. Presné podmienky a pravidlá budú oznámené na technickej konferencii.

  2. určenie víťaza: Víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj najhorší výsledok v jednom kole lepší ako ostatní. V prípade, že zhoda trvá aj naďalej, víťazom sa stáva družstvo, ktoré má lepší výsledok v skoršom kole.
  3. hodnotenie – hodnotenie bude prebiehať z videozáznamu Hurricane Factory Tatralandia.
  4. družstvo – tvoria 4 súťažiaci. Družstvo môže byť zmiešané (muži, ženy), môže mať aj jedného náhradníka, ktorý bude uvedený v prihláške.
  5. protest – musí byť doručený hlavnému rozhodcovi do 30 min. od vzniku spornej udalosti písomne s poplatkom 20,– €.

   V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.

 8. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

  Za organizátora:

  Miroslav Gábor, 0903 548845, gabor@sna.sk

  Linda Luptáková, 0911 533 354, L.Luptakova@hurricanefactory.com

  Hlavný rozhodca: Ján Oravec, 0903 544 301, oravec@vep.sk

  Ďalší rozhodcovia budú predstavení na technickej konferencii.

 9. KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

  Parašutistický klub SNA
  Letisko Žilina
  013 41 Dolný Hričov
  Slovensko
  tel.: +421 – 917 – 375 025
  e-mail: info@pksna.sk
  web: www.pksna.sk

 10. Dokumenty na stiahnutie:
zverejnené: 30.01.2018 | aktualizované: 30.01.2018 | počet zobrazení: 93784

počet prístupov od 06.05.2014: 554809
počet prístupov dnes: 662