[  «  späť ]
Súťaže » Slávnica 3WAY - open

Slávnica 3WAY - open

Parašutistickú súťaž Slávnica 3WAY – open v skupinovej akrobacii trojčlenných družstiev organizuje Parašutistický klub Slovenského národného aeroklubu, Skydive Slávnica, Skydive University Slovakia na letisku v Slávnici dňa 19.05.2017.

 

  1. CIEĽ SÚŤAŽE

    Určiť víťazov parašutistickej súťaže v disciplíne FS 3WAY, zlepšiť športovú úroveň v FS disciplínach, výmena skúseností športovcov

  2. TERMÍN SÚŤAŽE

    Piatok 19. mája 2017, 12.30 hod.

  3. MIESTO KONANIA

    Letisko Slávnica, priestory Aeroklubu Dubnica nad Váhom

  4. PROGRAM

    12.00 – 12.30 – registrácia tímov

    12.30 – 13.00 – technická konferencia, losovanie zoskokov

    14.00 – 20.00 – súťažné zoskoky, vyhlásenie výsledkov, raut pre účastníkov

  5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

    Všetci účastníci musia byť držiteľmi platnej parašutistickej licencie pre súťažou určený typ zoskoku. Zoskok môžu vykonávať so schválenou parašutistickou výbavou.

  6. PRIHLÁŠKY

    Záväzné prihlášky k účasti na súťaži musia byť doručené písomnou formou na e-mail: info@pksna.sk, do 17.5.2017

  7. POPLATKY

    Štartovné 30,– EUR na družstvo.

    Cena letenky 25,– EUR.

  8. OCENENIA

    Diplomy, drobné vecné ceny …

  9. PRAVIDLÁ
  1. určenie víťaza – víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj najhorší výsledok v jednom kole lepší ako ostatní. V prípade, že zhoda trvá aj naďalej, víťazom sa stáva družstvo, ktoré má lepší výsledok v skoršom kole.
  2. hodnotenie – systémom vzduch – vzduch v súlade so športovým poriadkom FAI, pravidlami pre disciplínu FS, týmito propozíciami a prípadnými zmenami odsúhlasenými na technickej konferencii
  3. družstvo – tvoria traja súťažiaci. Družstvo môže byť zmiešané (muži, ženy). Každé družstvo si zabezpečí kameramana, ktorý je súčasťou družstva.
  4. protest – musí byť doručený hlavnému rozhodcovi do 30 min. od vzniku spornej udalosti písomne s odvolaním sa na článok športového poriadku s poplatkom 20,– €. V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.
  5. počet zoskokov – základný počet kôl je 3. Minimálny program pre vyhlásenie výsledkov sú 2 kolá.
  6. z dôvodu plynulého rozbehu súťaže bolo zostavené prvé súťažné kolo (príloha č. 1)
  7. zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná z tvarov a blokov (príloha č. 2) . Zostava jednotlivých súťažných kôl bude 3 až 4 – bodová.
  1. LIETADLO A VÝŠKA
    • PILATUS PC – 6;
    • výška náletu 4000 m
    • pracovný čas 50 sek.
  2. UBYTOVANIE / STRAVOVANIE / OSTATNÉ
  1. ubytovanie na letisku:
  1. ubytovanie mimo letiska:
  • záujemca si zabezpečí individuálne
  1. stravovanie:
  1. zmeny v propozíciách : prípadné zmeny v propozíciách sa môžu prejednať a schváliť len so súhlasom zúčastnených kapitánov družstiev.
  1. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

    Hlavný rozhodca: Miroslav Štetke

  2. KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

    Parašutistický klub SNA, Miroslav Gábor

    Letisko Žilina

    013 41 Dolný Hričov

    e-mail: info@pksna.sk

zverejnené: 26.05.2017 | aktualizované: 26.05.2017 | počet zobrazení: 64844

počet prístupov od 06.05.2014: 318558
počet prístupov dnes: 325