[  «  späť ]
Súťaže » Slávnica 3WAY - open

Slávnica 3WAY - open

Parašutistickú súťaž Slávnica 3WAY – open v skupinovej akrobacii trojčlenných družstiev organizuje Parašutistický klub Slovenského národného aeroklubu, Skydive Slávnica, Skydive University Slovakia na letisku v Slávnici dňa 19.05.2017.

 

 1. CIEĽ SÚŤAŽE

  Určiť víťazov parašutistickej súťaže v disciplíne FS 3WAY, zlepšiť športovú úroveň v FS disciplínach, výmena skúseností športovcov

 2. TERMÍN SÚŤAŽE

  Piatok 19. mája 2017, 12.30 hod.

 3. MIESTO KONANIA

  Letisko Slávnica, priestory Aeroklubu Dubnica nad Váhom

 4. PROGRAM

  12.00 – 12.30 – registrácia tímov

  12.30 – 13.00 – technická konferencia, losovanie zoskokov

  14.00 – 20.00 – súťažné zoskoky, vyhlásenie výsledkov, raut pre účastníkov

 5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

  Všetci účastníci musia byť držiteľmi platnej parašutistickej licencie pre súťažou určený typ zoskoku. Zoskok môžu vykonávať so schválenou parašutistickou výbavou.

 6. PRIHLÁŠKY

  Záväzné prihlášky k účasti na súťaži musia byť doručené písomnou formou na e-mail: info@pksna.sk, do 17.5.2017

 7. POPLATKY

  Štartovné 30,– EUR na družstvo.

  Cena letenky 25,– EUR.

 8. OCENENIA

  Diplomy, drobné vecné ceny …

 9. PRAVIDLÁ
 1. určenie víťaza – víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj najhorší výsledok v jednom kole lepší ako ostatní. V prípade, že zhoda trvá aj naďalej, víťazom sa stáva družstvo, ktoré má lepší výsledok v skoršom kole.
 2. hodnotenie – systémom vzduch – vzduch v súlade so športovým poriadkom FAI, pravidlami pre disciplínu FS, týmito propozíciami a prípadnými zmenami odsúhlasenými na technickej konferencii
 3. družstvo – tvoria traja súťažiaci. Družstvo môže byť zmiešané (muži, ženy). Každé družstvo si zabezpečí kameramana, ktorý je súčasťou družstva.
 4. protest – musí byť doručený hlavnému rozhodcovi do 30 min. od vzniku spornej udalosti písomne s odvolaním sa na článok športového poriadku s poplatkom 20,– €. V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.
 5. počet zoskokov – základný počet kôl je 3. Minimálny program pre vyhlásenie výsledkov sú 2 kolá.
 6. z dôvodu plynulého rozbehu súťaže bolo zostavené prvé súťažné kolo (príloha č. 1)
 7. zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná z tvarov a blokov (príloha č. 2) . Zostava jednotlivých súťažných kôl bude 3 až 4 – bodová.
 1. LIETADLO A VÝŠKA
  • PILATUS PC – 6;
  • výška náletu 4000 m
  • pracovný čas 50 sek.
 2. UBYTOVANIE / STRAVOVANIE / OSTATNÉ
 1. ubytovanie na letisku:
 1. ubytovanie mimo letiska:
 • záujemca si zabezpečí individuálne
 1. stravovanie:
 1. zmeny v propozíciách : prípadné zmeny v propozíciách sa môžu prejednať a schváliť len so súhlasom zúčastnených kapitánov družstiev.
 1. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

  Hlavný rozhodca: Miroslav Štetke

 2. KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

  Parašutistický klub SNA, Miroslav Gábor

  Letisko Žilina

  013 41 Dolný Hričov

  e-mail: info@pksna.sk

zverejnené: 26.05.2017 | aktualizované: 26.05.2017 | počet zobrazení: 111213

počet prístupov od 06.05.2014: 607535
počet prístupov dnes: 253